Coaching

Loopbaan Coaching

Loopt u soms ook vast in de snelle wereld waar uw bedrijf zich bevindt of kunt u een klankbord gebruiken dat vanuit een objectief perspectief naar uw organisatie kijkt en met u spart over de zaken waar u tegen aanloopt? U nieuwe inzichten geeft waardoor u weer out of the box kunt denken?

Niet alleen u maar ook uw personeel loopt soms met vragen rond. Zit ik nog op de juiste stoel? Vragen over relaties met collega’s, management of de thuissituatie. Natuurlijk bent u een goede manager en waarschijnlijk ook een goede coach. Dit is echter niet altijd voldoende. Vreemde ogen dwingen en geven de ruimte. Medewerkers kunnen zich niet optimaal ontplooien als ze rondlopen met belemmerende overtuigingen of vragen waar ze even niet het antwoord op weten.

Oplossing:  Als coachee aan de slag gaan met één van onze coaches is een teken van kracht. Jij hebt immers besloten dat je wil veranderen. Of je wil een klankbord om te toetsen of je wel op de goede weg zit, of het anders kan. Het begint bij de acceptatie van je vraag en het besluit dat je verder wil. Onze coach geeft je inzicht in jouw gezichtspunt. Waar sta ik? Realiseer ik me wat de gevolgen zijn van mijn gedrag? Zou ik me anders kunnen gedragen? Wat zijn de consequenties van aangepast gedrag? Welke mogelijkheden zijn er? Voel ik me fijn bij de huidige situatie? Door dit inzicht krijg je nieuwe perspectieven. Tussen deze nieuwe perspectieven ligt de ruimte voor verandering. Eerst inzicht in het huidige perspectief en dan vooruit kijken naar andere perspectieven. De oplossing ligt in het inzicht krijgen in jezelf, de keuzes maken die het beste werken voor jou. Door middel van een actieplan maak jij deze keuzes werkelijkheid en begint de verandering!

– Coaching modules
– Coaching methodieken
– Training & workshop

Coaching Modules

Loopbaan coaching: Welke baan past bij mij? Hoe kan ik mijn loopbaan versterken? Wat is mijn Droombaan? Je wil een helder doel waar je concreet naar toe werkt. Wat zijn je mogelijkheden en hoe benut ik mijn talenten optimaal? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen bij Loopbaan Coaching. Door middel van Loopbaan Coaching krijg je inzicht in jouw kwaliteiten en vaardigheden, stel je doelen vast en bepaal je hoe je deze gaat behalen.

Personal coaching: Personal Coaching zet je terug in je kracht en geeft je inzicht in je talenten en passies. We focussen op het vergroten van jouw effectiviteit waardoor je meer succes behaalt en je beter in je vel zit. Hierbij wordt uitgegaan van jouw talenten, krachten en ambities. Aan de hand van deze resultaten ga je onder begeleiding actief aan de slag om het veranderproces op te starten.

Executive coaching: Executive Coaching helpt bij het verkrijgen van inzicht in je eigen gedrag als leidinggevende. Er wordt je als het ware een spiegel voor gehouden. De aandacht is gericht op je eigen gedrag, wat voor een effect dit heeft in de organisatie en welke obstakels je hierbij tegen kunt komen.

Team coaching: Bij Team Coaching wordt het team onder de loep genomen en wordt er voornamelijk gekeken naar de onderlinge samenwerking en interacties tussen de teamleden. De coach kijkt naar collectieve en individuele patronen in het gedrag binnen het team en maakt deze bespreekbaar. Hierdoor wordt het team effectiever.

Samen met onze gespecialiseerde partners halen wij het beste uit u: Afhankelijk van de coaching vraag zal een bepaalde coach of team van coaches ingezet worden. Wij werken samen met coaches die gespecialiseerd zijn in bovenstaande coaching terreinen. Mocht u niet tevreden zijn met onze keuze, dan zorgen wij voor vervanging. Voor ons telt maar één ding en dat is dat u morgen de betere versie bent van de persoon die u vandaag bent. Alleen het beste is goed genoeg voor u.


Coaching Methodieken

Wij zetten verschillende methodieken in om samen met u uw doelstelling te bereiken. De invulling is afhankelijk van de vraagstelling en gekozen methodiek. Het is mogelijk om een combinatie van methodieken in te zetten. De volgende modules of methodieken kunnen wij inzetten:

 1. NLP – Neuro Linguistisch programmeren
 2. Points of You

NLP – Neuro Linguistisch programmeren

NLP leert je om je brein als het ware te besturen zodat jij je weer beter voelt. Het geeft je een handleiding hoe jij het beste je brein gebruikt om een leven te leiden zoals jij dat wil. NLP wordt veel gebruikt om jezelf te ontwikkelen. Om meer plezier in het leven te hebben en er achter komen wat je precies wil in het leven. NLP is ook een manier om te coachen of te communiceren.

NLP volgens Anthony Robbins: Anthony Robbins, de autoriteit op het gebied van coaching, gebruikt het NAC model. NAC staat voor Neuro (N) – Associatieve (A) – Conditionering (C). Anthony Robbins beweert het volgende;

 • Er is aangetoond dat jouw hersenen alles wat je in je leven meemaakt voor waarheid aannemen.
 • Je kunt dus ook jouw hersenen programmeren.
 • Je kunt jouw hersenen zien als een Hard Disk van een PC. Je zet er op wat je wil.
 • Het mooie hiervan is, dat je het ook kunt wissen en er iets anders voor in de plaats kan terugzetten.


De Kern van NLP     
 

 • Neuro =Het zenuwstelsel waarmee ervaringen worden ontvangen en via de 5 zintuigen worden verwerkt.
 • Linguistisch = Taal en non-verbale communicatiesystemen waarmee de zintuiglijke waarnemingen worden gecodeerd en georganiseerd en daardoor betekenis krijgen.
 • Programmeren = De vaardigheid om onze communicatieve en zintuiglijke systemen zo te organiseren dat we specifieke doelen en resultaten kunnen bereiken.

 

Er valt zoveel over NLP te zeggen, er wordt veel over NLP gezegd. NLP is een methode die gebaseerd is op de veronderstelling dat elk gedrag gestructureerd is en dat die structuur gemodelleerd, aangeleerd, onderwezen en veranderd kan worden (opnieuw geprogrammeerd). Door NLP te leren en toe te passen, weet je welk gedrag nuttig en effectief is. In een Training, Workshop of Coaching sessie wordt NLP gebruikt om u handvatten en gereedschappen te geven om uw situatie in de voor uw gewenste richting te veranderen.

Points of You

Points of You is een training & development tool. Met Points of You, hebben wij een gouden tool in handen om u verschillende gezichtspunten te geven en uw communicatie kinderspel te maken. Alle betrokkenen krijgen nieuwe inzichten. Points of You stimuleert open denken, stimuleert discussie en vraagt om samenwerking.

De tools zijn veelzijdig en makkelijk aan te passen aan elk onderwerp of doelstelling en te gebruiken in workshops voor (heel) grote groepen, kleine teams of in één-op-één situaties.

 • Één op één: voor persoonlijke nieuwe inzichten
 • Professionals: als tool om out of the box-denken te stimuleren, zowel individueel als in groepen.
 • Organisaties: bij activiteiten als  teamoverleg, vergaderingen, leiderschapstrajecten, werving & selectie en brainstorm sessies.

 

Points of You Methodieken

 • The Coaching Game
 • Punctum
 • Faces


The Coaching Game

Een geweldige tool voor 1-op-1, professionals of organisaties.  Voor HR professionals, managers of iedereen die inzicht wil verkrijgen en wil groeien.  Zelf inzicht, teambuilding of ontwikkeling van management, de tool is geschikt voor alle situaties.

De tool zorgt ervoor dat we vanuit andere gezichtspunten kijken en vanuit de gebaande paden treden. Hierdoor kan groei en ontwikkeling plaats vinden.

Een-op-een, kleine of grote groepen, het is gemakkelijk aan te passen aan elke doelgroep, elke doelstelling of elk thema.  “And it’s fun!”

 

Punctum “playful and colorful, yet powerful and effective”

Punctum is een training & coaching tool waarmee we talrijke onderwerpen op een dynamische wijze, hands-on, kunnen benaderen. Het is een krachtige tool met verbazingwekkende resultaten.

Punctum is gebaseerd op de associatie tussen prachtige foto’s, intrigerende thema’s en betekenisvolle vragen waarmee op een oprechte manier getraind en ontwikkeld wordt.

 

Faces

Deze tool gaat over mensen en manier waarop we op elkaar reageren. Het helpt ons om de mensen waar we mee te maken hebben in het leven vanuit andere gezichtspunten te zien; het schept vragen met betrekking tot onze relaties en de rollen die we gekozen hebben in die relaties.


Uw voorbereiding op onze afspraak

 • Heeft u behoefte aan individuele klankboard sessies?
 • Hebben uw medewerkers belemmerende overtuigingen?
 • Lopen uw medewerkers vast op loopbaan keuzes?
 • Zitten uw medewerkers goed in hun vel?

NUT COACHING IN 1 MINUUT

“Van de werkenden zegt 50% dat door veranderingen in hun werk, opleiding noodzakelijk is.”

Ik ga uw organisatie helpen! Zullen wij samen op weg gaan naar sustainable succes met een smile?
Het ergste dat u kunt overkomen is grip op uw succes in een swingende organisatie die bestaat uit ondernemers in plaats van werknemers.
Afspraak maken Meer info

Deze organisaties gingen u al voor!

© 2020 Lagace HR Training & Coaching - Algemene Voorwaarden - Disclaimer
Webdesign & realisatie: Go Online